Merk op: Deze vragenlijst zal de sessieleider helpen om de aankomende sessies samen te stellen. Het is geen test. Beantwoord de vragen zo goed als je kunt.