Deze vragenlijst wordt door iedere deelnemer ingevuld na de voltooiing van De Weg naar een Gelukkig Leven: het Herstel van Zelfrespect programma.

Merk op: Dit is geen test. Als je geen antwoord hebt, schrijf dan gewoon “niet zeker” of “ik weet het niet”.

Dank je wel.