DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN
IPHONE ONDERWIJSFUNCTIES

Niemand twijfelt aan het feit dat de normen en waarden in de loop der jaren sterk achteruit zijn gegaan. Het sterk toegenomen drugs- en alcoholmisbruik dat bij de huidige jonge generatie maar al te vaak voorkomt, heeft op scholen, in steden en landen de criminaliteit behoorlijk doen toenemen. De statistieken tonen aan dat de verspreiding van drugs en een toename van geweld hand in hand gaan.

Eerlijkheid, fatsoen en zelfrespect worden dagelijks door een breed scala van oorzaken onderuitgehaald. Onze jeugd staat bloot aan de druk van leeftijdgenoten, en aan omgang met mensen met slechte bedoelingen die hun brood verdienen met destructieve middelen en ontaarding, zonder daarbij onderscheid te maken of gewetensbezwaren te hebben.

En zoals we heel goed weten is het geweld niet slechts beperkt tot donkere steegjes en achterbuurten. Bloedvergieten in klaslokalen, kantines en zelfs op speelplaatsen komt maar al te vaak voor.

We hebben ons verplicht een verandering teweeg te brengen met De Weg naar een Gelukkig Leven – een op gezond verstand gebaseerde gids naar een beter bestaan die in meer dan 100 talen onder meer dan 100 miljoen mensen is verspreid.

De Weg naar het Geluk Online Onderwijs iPhone applicatie wordt GRATIS ter beschikking gesteld aan onderwijzers en leiders van jeugdgroepen, als een onmisbaar middel om te helpen het morele verval dat de samenleving teistert een halt toe te roepen. Met effectieve strategieën en praktische hulpmiddelen, is het klaar om te worden gebruikt in de klas of in gemeenschapsgroepen.

 


  <ul>
    <li>Leraren kunnen de applicatie gebruiken om het leerplan aan leerlingen in het klaslokaal te leveren.</li>
    <li>Privéleraren kunnen meer dan een leerling tegelijkertijd begeleiden en kunnen het leerplan aanpassen aan de behoeften van specifieke leerlingen op een afgelegen locatie, of een scenario hebben waarbij hij één op één met een leerling werkt.</li>
    <li>Leraren kunnen de leerlingen door het leerplan heen leiden, dat in volgorde op het schoolbord wordt weergegeven en waar de leerlingen hun antwoorden op opdrachten geven en opstellen kunnen achterlaten.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Het lesplan is flexibel, wat de docent in staat stelt om het materiaal aan te passen aan een rooster voor een klas of hij kan het verwerken in een bestaand curriculum.</li>
    <li>Er is ook een sectie opgenomen met een docentenhandleiding, die de volledige leidraad voor leraren en het lesplan voor elke les binnen handbereik van de docent brengt. Het voorziet in hulpmiddelen om lessen voor te bereiden en het stelt iemand ook in staat om het leerplan stap voor stap te leveren met gebruik van de iPhone in de klas.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>De sectie met het mededelingenbord stelt leraren in staat om buitengewoon goede antwoorden van leerlingen te posten die de hele klas dan kan zien en het stelt de docent tevens in staat om aankondigingen te doen.</li>
    <li>Er is voorzien in een volledige leerlingenlijst om de leerlingen te kunnen begeleiden, hun vooruitgang bij te houden en elke leerling een cijfer te geven</li>
    <li>Er is ook een systeem opgenomen waarmee een leerling een cijfer kan worden gegeven, waarmee je elke stap een cijfer kunt toekennen en er aantekeningen bij kunt maken.</li>
    <li>Er is een systeem voorhanden dat voorziet in mededelingen en berichten om individuele leerlingen berichten te sturen en berichten van hen te ontvangen</li>
  </ul>

	Alle educatieve video’s, boekjes en materialen van <em>De Weg naar een Gelukkig Leven</em> kunnen via de app worden gedownload en sluiten volledig aan op de lessen zelf, en zijn klaar om bekeken te worden.